Vi skapar lösningar för en bättre infrastruktur

VISION

BlueOrbis skall vara Nordens främsta specialföretag inom infrastrukturprojekt.

AFFÄRSIDÉ

BlueOrbis skall leverera projekt inom infrastruktur så väl på land som i vatten till professionella infrastrukturägare. Genom hög specialkompetens, projektkunnande, specialutrustning och stabila stödtjänster. Vår marknad är professionella infrastrukturägare i Norden. Men även specialprojekt i världen. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Styrelse

Styrelseordförande: Hans Börsvik
Styrelseledamot: Anna Lejsund
CEO: Bengt Mårlind
CTO: Tore Mårlind