För leverantörer

Här hittar du våra krav vid fakturering, på vilket sätt du kan skicka fakturor till BlueOrbis AB och varför en faktura kommer i retur.

Fakturamärkning

Viktigt att fakturamärkningen är korrekt då fakturan läses maskinellt. Felaktig faktura utan märkning kommer att avvisas och reklameras till leverantören.

  • Samtliga fakturor måste vara märkta med rätt projektnummer. Antingen ett fyrsiffrigt eller sexsiffrigt nummer.
  • Vid EDI fakturor måste detta nummer stå på raden ”er referens”
  • På fakturan skall framgå namn på personen som gjort beställningen.
  • Endast ett projektnummer per faktura.
  • Fakturan kan endast innehålla en momsart, omvänd byggmoms eller moms. Utfärda en faktura per momsart.
  • Det skall framgå tydligt vad fakturan avser. Ex på ej godkänd faktura: Enligt ök, Enligt tidigare inskickat underlag, Div arbete/material.
  • Övriga lagstadgade krav skall framgå så som F-skatt m.m.

Fakturering

Vi föredrar e-fakturor men kommer även ta emot fakturor i PDF-format.

Uppgifter för e-faktura

Företagsnamn:

Organisationsnummer:

e-fakturaadress:

e-fakturaleverantör:

BlueOrbis AB

556858-4576

00075568584576

Basware


Fakturor i PDF-format skickas till <invoice på blueorbis. com> (på=@)

Eventuella bilagor skall skickas i samma PDF som fakturan. Bara en PDF per faktura och mail.

Betalningsvillkor

BlueOrbis AB betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd och inget annat är avtalat.

Vid eventuella frågor vänd er till <info på blueorbis. com> (på=@)