Sjöledningar & landledningar

Ledningar för vatten, avlopp, gas, fjärrvärme och fjärrkyla är några av våra starkaste kompetensområden.
Vi har god erfarenhet av alla typer av rörmaterial även om PE (HDPE) är det vanligast förekommande materialet
i dagens rörledningsprojekt. Vi hanterar alla på marknaden förekommande dimensioner och svetsmetoder 
och har egen svetsutrustning för de vanligast förekommande rördimensionerna på marknaden.