Konsult & Miljö

BlueOrbis marina experter är sakkunniga rådgivare inom sitt speciella kompetensområde. Vi tar ansvar för projekt från planering och projektering till genomförande och granskning/slutrapportering efter genomförd entreprenad. BlueOrbis har såväl experter inom marin biologi och ekologi som konstruktions- och anläggningsexperter i vårt team. Oavsett vilket uppdrag du ger oss så kan du vara säker på en sak. Vi ger ditt uppdrag vårt fulla fokus och engagemang för att du ska få bästa resultat.

BlueOrbis erbjuder t.ex:

  • Miljöstudier.
  • Dykeriarbeten med Diver Propulsion Vehicle (DPV), blandgasdykning (Trimix och Nitrox) och planerade dekompressionsstopp för maximal bottentid. Ytgasförsörjning eller SCUBA för maximal flexibilitet
  • Side Scan Sonar
  • Vetenskapsdykning, Sedimentprovtagning, Avfallsprovtagning, Vattenprovtagning, Mark provtagning
  • Miljökontroll, Turbiditetsmätning mm
  • Ledningsinspektioner, m DPV mm Foto film.
  • Tillståndsprocesser, Anmälan, Dispenser mm. Samråd med myndighet. Miljöstöd till din organisation, arbetsmiljö, yttre miljö, Natura2000, Naturreservat, Strandskyddsområden, vattenskyddsområden, Nationalparker, habitatskydd
  • Byggledning miljö (arbetsmiljö, extern miljö mm)