Anpassade lösningar med hög kvalitet

BlueOrbis erbjuder tjänster inom marin teknik, marin anläggning, markentreprenad, lednings- och VA-arbeten samt PE-svetsning. Vi utför också professionellt dykeriarbete och konsultarbete. Vi gillar utmaningar, hjälper varandra och erbjuder anpassade lösningar med hög kvalitet och bra service till våra beställare.

Våra tjänster från A till Ö

Anläggningsdykare
Anodbyten
Ansökningsärenden
Avlopp
Betonggjutning
Betongkasun
Betongmadrass
Biogas
Bogsering
Bärgning
Borrning
Broar
Brostöd
Bryggor
Dammanläggningar
Damminspektioner
Dammar
Dammsäkring
Design
Dykare
Dykdalb
Dykentreprenad
Dykeriarbete
Entreprenad
Erosionsskyd
Farleder
Farledsunderhåll
Fartygsservice,Fjärrkyla
Fjärrvärme
Fundament
Geoborrning
Geoskärmar
Gjutning
Grumlighetsmätning
Grundläggning
Grävarbeten
HDPE
Hamninspektioner
Iws
Inspektioner
Isbrytning
Ishylsor
Isskydd
Kablar
Kabelskydd
Kajer
Kajfront
Kajinspektioner
Kajliv
Kajunderhåll
Kassun
Konstruktion
Konsulttjänster
Kraftstationer
Kraftverksdammar
Kraftverksinspektioner
Marin anläggning
Marin geologi
Marinor
Marin service
Marinbiologi
Marinbiologisk dykning
Miljögardin
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsulttjänster
Miljösanering
Miljövetare
Muddring
Myndighetskontakter
Oljesanering
PE ledning
PE svetsning
Pluggning av överbordsventiler
Pollare
Polyetylen
Propelleraxeltätning
Propellerbyten
Propellerpolering
Provtagning
Pågjutningar
Pålning
Rustbädd
Sjöentreprenad
Sjökabelarbeten
Sjökablar
Sjöledningar
Sjöledningsarbeten
Skrovrengöring
Specialmuddring
Sponter
Spontning
Sprängning
Stenkista
Stenmurar
Stålkärnpålar
Stålrörspålar
Svetsning
Tillstånd
Underhållsmuddring
Undervattensgjutning
Undervattenssprängning
Utfallsledning
Uthyrning
Va-Arbeten
Vattenintag
Vattenutsläpp
Vindkraft
Vågkraft