Överföringsledningar Tisaren

 Utbyggnad av vatten och avloppsnät i Askersund och Hallsbergs kommun.

PE-svetsning, viktning och förläggning av 7200m sjöledning i dimensionerna 110mm, 160mm & 180mm.

PE-svetsning av 1000 m rör till styrd borrning.

Sonarkörning för bottenundersökning

Dykinspektion med filmning

Spolning av 150meter landfäste

Svetstation med isolerad svetscontainer.

Ledningarna viktas när de går ner i vattnet.

Oviktade ledningar för styrd borrning.

Sjöskarvning av ledningar.

Viktade ledningar som ligger över pråmen.

Fakta

Uppdrag
Sjöledningar
Kund
Tranab markbyggnad AB
Byggtid
Mar - dec 2020