Överföringsledningar Fisksätra Lännersta

Sjö och markförläggning 2*600m PEH 500mm SDR17 ledningar

Skyddsrör PEH 710mm SDR17 i landfästena 

Markförläggning av segjärnsrör 

Nybyggnad av ventilkammare 

Bogsering av sjöledningar

Bogserbåten är lossad och lämnar platsen

Mottagning av ledningarna

Gjutning av fundament till brygga

Gjutning av ventilkammare

Fakta

Uppdrag
Sjöledning
Kund
Nacka vatten och avfall AB
Byggtid
Jul 2021 ...