Överföringsledning Södra sund och Bondsjön

Totalentreprenad på förläggning av sjöledningar 

Vattenledning 1850m PEH 560mm SDR11

Avloppsledning 950m PEH 710mm SDR17 

Fyra landfästen med inkopplingar mot befintliga ledningar på land. 

Dragförankringar av ledningarna och provtryckning 

Svetsning av ledning

Utsikt över en sjöledning på kvällen

Den viktade ledningen lyfts ut

Landfäste

Viktning av sjöledning

Is på sjön

En kall dag på jobbet

Fakta

Uppdrag
Sjöledning
Kund
HEMAB
Byggtid
Sep 2021 ...