Vatten & Avlopp Källareholmen

 BlueOrbis har under våren 2021 byggt VA-ledningar till fastighetsägarna på ön Källarholmen. Projektet utfördes på totalentreprenad.

Projektet omfattade ett frostskyddat distributionsnät för vatten och avlopp till öns 11 fastigheter samt inkoppling till kommunens VA-nät via sjöledningar.

Teknisk information:

400 meter sjöledningar för vatten, avlopp & fiber

800 meter frostskyddade vatten- och avloppsledningar på ön

11st  LTA stationer

1st Huvudavloppspumpstation

150 meter styrd borrning av landfäste

120 meter spolning av landfäste

Komplett elinstallation med energistyrning

Transport

Sjöledning

VA schakt

Ledningarna i schakten

Pumpstation

Skarvning av isolerade rör

T rör

Fakta

Uppdrag
VA ledningar
Kund
Förening
Byggtid
Feb - maj 2021