Utloppsledning Kattastrands reningsverk

Förläggning av ny utloppsledning från Kattstrands reningsverk i Härnösands kommun. Längd: ca 165 m
Dimension: 800 mm SDR26

Omfattning: Sjö och markförläggning av 165 m utloppsledning. På de yttre 40 metrarna sitter en diffuser. Ledningen kopplades in mot befintlig utloppsbrunn.

Uppdraget omfattade även:

  • Videofilmning
  • Sonarkörning
  • Förbiledning av utloppsvattnet
  • Hantering av förorenade massor
  • Diffuserberäkningar

Schakt i landanslutningen.

Svetsning av 800mm PEH ledning.

Viktad ledning i väntan på sänkning.

Sänkningen av ledningen är påbörjad.

Anslutning mellan nylagd ledning och befintlig brunn.

Inkoppling med rostfri passbit.

Fakta

Uppdrag
Utloppsledning Kattstrands Reningsverk
Kund
Härnösands Kommun
Byggtid
Okt - dec 2018