Utloppsledning Grebbestad, Pinnö

Sjö- och markförläggning av 4500 meter utloppsledning från reningsverk samt förläggning av ca 700 m sjöfiberkabel. Arbetet har även omfattat styrd borrning och schaktning i landanslutningar. Del av befintlig ledning kopplades bort under vattnet och kördes på deponi. Schaktning för breddning och fiberkabel utfördes på land.

Uppdraget omfattade även:

  • Sonarkörning
  • Provtryckning
  • Dykning
  • Projektering

Svetsning av 710mm PE ledning.

Den viktade ledningen matas ut i havet.

Utloppsledningen sänks och båten håller ledningen i läge. Båten är av PE material för att inte skada ledningen.

Sjöskarvning av PE 710mm utloppsledning på pråm.

Lossning av rör.

Fakta

Uppdrag
Förläggning av utloppsledning
Kund
Tanums Kommun
Byggtid
Dec 2019 ...