Undersökningar i farled Karlskrona

Undersökningarnas syfte var dels att utgöra underlag i den kommande tillståndsansökningen samt att avgöra om mer detaljerade undersökningar behövdes. 23 sedimentprovtagningspunkter undersöktes i och kring de eventuella muddrings- och dumpningsområdena. Där det var möjligt togs sedimentprov med gripskopa av typen Van Veen-provtagare. Bottnarna filmades och marinbiologin i undersökningsområdena videotolkades. I uppdraget ingick även vattenprovtagning inom två vattenförekomster, som referens för kommande bedömning av påverkan på miljökvalittetsnormer för vatten.

Kameran för bottenfilmning monteras

På väg ut till undersökningsområdet

Fakta

Uppdrag
Undersökningar i farled Karlskrona
Kund
Sjöfartsverket
Byggtid
Sep 2021 - feb 2022