Tillståndsansökan för sandutläggning Askeröfjorden

Uppdraget innefattade tillståndsansökningens alla delar med samråd, ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning och ett efterföljande kontrollprogram. BlueOrbis utförde därefter sandutläggningen och i sandlagret planterade Länsstyrelsen och Göteborgs universitet ålgrässkott. Länsstyrelsens uppföljning visar att de 80 000 ålgrässkott som planterades sommaren 2021 har överlevt och förökat sig till hela 176 400 skott. Läs mer om det lovande resultatet i Länsstyrelsens pressmeddelande

– Sandtäckningen verkar ha förbättrat ljusförhållandena i viken tillräckligt mycket för att ålgräset ska kunna växa även utanför sanden, säger Per Mocksnes forskare vid Göteborgs universitet. 

Det sandtäckta området där ålgräs planterats. Fotograf Eduardo Infantes

Snorklare följer upp ålgräsplanteringen. Fotograf Eduardo Infantes

Sandutläggning. Fotograf Eduardo Infantes

Fakta

Uppdrag
Tillståndsansökan för sandutläggning Askeröfjorden
Kund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län