Omläggning av sjöledningar Skursundet, Nacka

 Under 2018 genomförde BlueOrbis AB denna utförandeentreprenad för Nacka Vatten och Avfall AB.

Teknisk information:

Längd: 2x240 m sjöledning (PE) samt 40 m landledning (segjärn). 
Dimension: 355 mm SDR17 samt 400 mm segjärnsrör.
Skyddsrör: 4x20 m, 630 mm PE

Omfattning:

Sjöförläggning av nya dricksvattenledningar över Skurusundet. Schakt i gata och anslutning till befintliga ledningar på land.

Uppdraget omfattade även:

  • Trafikavstängning
  • Sonarkörning
  • Montage av mätarbrunn

Fakta