AVLOPPSLEDNING NACKA

Nya VA-ledningar genom Bastusjön, Nacka 2017.

BlueOrbis uppdrag var att förlägga en ny tryckavloppsledning och en nödutloppsledning (dykarledning) från en befintlig avloppspumpstation på norra sidan av Bastusjön, genom sjön, och ansluta de nya VA-ledningarna på den södra sidan av sjön (under motorvägsbron). Den nya tryckavloppsledningen ersatte den befintliga tryckavloppsledningen som låg i sjön sedan tidigare och den nya nödutloppsledningen har installerats parallellt med den nya tryckavloppsledningen och förlagts för att skona sjön vid ett ev. pumpstationshaveri.

Arbetet omfattade bland annat:

 • Sänkning av sjöledning i schaktade korridorer.
 • Schakt i gatumark
 • TA-planer och avstängning
 • Gjutning av intagskassun
 • Mätarbrunn

Dessutom utfördes:

 • Tryckprovning
 • Rengöring av ledning
 • Sonarkörning
 • Filming av sjöledning

Teknisk information:

 • Längd: ca 2 x 300 m PE 100
 • Dimension: 355 SDR 17 och 400 SDR 26
 • Media: Tryckavlopp och självfallsledning

Svetsning av S-rör som landanslutning.

Viktjustering av ledning.

Armeringsarbete inför betonggjutning. BlueOrbis team tar hand om hela jobbet.

Med form och armering på plats är det dags att gjuta.

Svetsning av PE-rör omfattar många olika typer av former och dimensioner.

Ledning viktad till över 100% av sin flytkraft i uppsågad isränna.

Fakta

Kund
Nacka vatten och avfall
Byggtid
Feb - jun 2017