SJÖLEDNING, Landvettersjön

Period: 2012-2013. Längd: ca 5000 m PE100 dricksvattenrör, Dimension: 400 mm.
UV-schakt: för rörgrav utförd.

 Omfattning: Sjö- och landförläggning av ca 5 km dricksvattenledning av PE inklusive ledningsanslutningar, sjöviktning och sänkning av ledning, delvis i schaktad korridor.  Ledningen går från Mölnlycke genom sjön Gröen och Landvettersjön till Landvetter.

Uppdraget omfattade även:

  • Förundersökningar
  • Styrd borrning vid röranslutningarna
  • Arbete i känsliga miljöområden och skyddade våtmarksområden
  • Tryckprovning
  • Rengöring av ledning
  • Filmning av sjöledning med ROV

BlueOrbis team med platschef och arbetschef vid svets- och viktstationen på Mölnlyckesidan av sjön.

Styrd borrning utfördes vid landanslutningar av sjöledning. Bilden är från anslutning vid Landvetter.