Sandutläggning Askeröfjorden

Utläggningen av sand på ett 10 000 kvadratmeter stort område av havsbotten i Askeröfjorden i Tjörns kommun har ett mycket viktigt syfte. Ålgräset är en typ av sjögräs som är allvarligt hotat av bland annat övergödning och fiske. Välmående ålgräsängar längs våra kuster spelar bland annat en mycket viktig roll som förynglingsplats för fisk och kräftdjur.

Länsstyrelsen och Göteborgs universitets uppföljning visar lovade resultat. De 80 000 ålgrässkott som planterades sommaren 2021 har överlevt och förökat sig till hela 176 400 skott rapporterar Länsstyrelsen. Läs mer om det lovande resultatet i Länsstyrelsens pressmeddelande

– Sandtäckningen verkar ha förbättrat ljusförhållandena i viken tillräckligt mycket för att ålgräset ska kunna växa även utanför sanden, säger Per Mocksnes forskare vid Göteborgs universitet. 

Etablering av pråmar.

En transportpråm lastas med sand.

Lastning av transportpråm sedd ovanifrån.

Lastpråmen körs ut till stödbenspråmen.

Sanden lossas från transportpråmen och läggs ut.

Sanden är utlagd med positioneringssystem.

Sandutläggningen. Fotograf Eduardo Infantes

Det sandtäckta området efter ålgräsplanteringen är utförd. Fotograf Eduardo Infantes

Snorklare gör uppföljning av ålgräsplanteringen. Fotograf Eduardo Infantes

Fakta

Uppdrag
Sandutläggning
Kund
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet
Byggtid
Mar - apr 2021