Muddring Mölnlycke

Muddringa på ca 4200m3

Utläggning av ca 1500m3 erosionsskydd. 

Slagning av pålar som 28m lång strömningsriktare. 

Sänkning av sjöledning.

Skydd av sjöledningar med krossmaterial och skyddsplåtar. 

Utläggning av ca 100st ståndplatsstenar.  

Muddring.

Lossning av muddermassor.

Schakt under bro.

Transport av erosionsskydd.

Transport av muddermassor.

Strömningsriktare.

Bild tagen innan muddring påbörjad.

Bild tagen efter muddringen är klar.

Bild tagen innan muddringen startat.

Bild tagen efter muddringen är klar.

Fakta

Uppdrag
Muddring
Kund
SKANSKA
Byggtid
Maj 2020 - jul 2021