SJÖLEDNING, Färskvattenintag Stockholm

Period 2013-2014. Längd: ca 300 m PE 100 färskvattenintag. Dimension: 1400 mm

Omfattning: Sjöförläggning av ca 300 m råvattenledning av PE inklusive ledningsanslutningar, sjöviktning och sänkning av ledning, Ledningen dockades mot befintligt råvatten intag på botten. Design, tillverkning och montage av två skräddarsydda intagshuvar i PE som ersatte tidigare intagsarrangemeng i stål och betong.

 Uppdraget omfattade även:

  • Förundersökningar
  • Arbete i känsliga miljöområden och skyddade våtmarksområden
  • Tryckprovning
  • Filmning av sjöledning med ROV

Efter att ha bogserats in genom Södertälje kanal på väg till installationsplatsen, förses ledningen med t-stycken för montage av skräddarsydda intagshuvar.

Skräddarsydda intagshuvar i PE placerade på olika vattendjup. Vattnet kan stängas av och på med hjälp av tryckluft. Allt för att se till att vattenverket alltid får bästa vattenkvalitet.

Sänkning av den nya intagsledningen.