Kajreparation i Badebodaån

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Teknisk information:
Provisorisk förbiledning
Längd: ca 160 m
Dimension: PE100 1200 SDR 17 
Media: Självfallsledning
Betongkaj med stensättning
Längd: 36+25m
Omfattning: Befintlig stenmur längs Badebodaån i samhället Åseda har
reparerats med nya betongstödmurar inklädda med sten. Botten i ån har schaktats
ut och ett betong tråg med fall har gjutits. Under utförandet har vattnet i ån
transporterats genom ett PE 1200 SDR 26 rör som hängts upp i en
stålkonstruktion med stålrörspålar och berlinerspont.

  • Schaktning
  • Spontning med stålrörspålar
  • TA-planer och avstängning
  • Gjutning av stödmurar och tråg
  • Stensättning
  • PE-svetsning
  • Erosionsskydd
  • Staket med ljusinstallation

Formning av mur sker bakom förbiledningen.

Stödmur framför förbiledningen.

Armering av tråg.

Klart på västra sidan bron.

Klart på östra sidan bron.

Svetsning av 1200mm PE rör.

Framdragning av svetsat rör.

Stålrörspålning som skall användas för spontning.

Förbiledningen upphängd i stålramar.

Asfaltering av arbetsområdet.

Stensättning av kanalens sidor.

Bild på färdigt resultat. Från bron och väster ut.

Fakta

Uppdrag
Kajreparation Badebodaån
Kund
Uppvidinge Kommun
Byggtid
Apr - nov 2019