Tryckledning Gånghester

4200m2 skogsröjning och trädfällning

Installation av pump i bergrum med automatisk nivåreglering.

200 meter 160mm Isovarmledning

200meter 75 mm kappad tryckledning PEH

2 st släppbrunnar

1 st mätarbrunn

1 st 9m3 slamavskiljare

1 pumpstation

Sprängning

Rörfilmning

Isovarmrören svetsas och läggs i läge.

Ledningsgatan röjs från träd.

Marken täcks inför sprängning.

Rörrätaren etableras. Rören kommer på trumma och körs genom rörrätaren för att slippa att rören rullar ihop sig.

Borrning för att spränga bort berg i rörschakten.

Montage av BAGA filter.

Montage av brunn.

Isovarmrör med 90graders böj.

Svetsning av elektrosvetsmuff.

Rensning inför sprängning.

Fakta

Uppdrag
Vattenledning
Kund
SGU
Byggtid
Nov - dec 2018