GC Brygga Eriksberg, Göteborg

På uppdrag av Götebergs Stad Trafikkontoret har BlueOrbis under 2019 byggt en gång- och cykelbrygga på Eriksberg i Göteborg. Arbetet utfördes som utförandeetreprenad.

Teknisk information:
Utläggning av ca 200 m2 erosionsskydd.
Gjutning av ca 360 m2 basaltfiberarmerad betong.
Nybyggnation av ca 210 m träbrygga.

Omfattning:
Urschaktning och utläggning av erosionsskydd mellan hus och spont. Montage av över 1000 m limträbalkar. Gjutning av GC väg med basaltfiberarmerad betong. Nybyggnation av påhängsbrygga i trä.

Uppdraget omfattade även:

  • Trafikavstängning
  • Stålrörspålning
  • El och stålmontage
  • Gjutning av ishylsor.
  • Provtagning
  • VA-arbeten

Form för gjutning av GC-väg byggd på limträbalkar.

Form gjutning av GC-väg samt kvarstående spont.

Gjutning av GC-väg sker etappvis.

Gjutning sker med 4tums slang.

Kapning av spont för att bryggans limträbalkar skall sticka ut genom sponten.

GC-bro byggs på limträbalkar.

Gjutning av ishylsor.

Borrning av stålrörspålar.

Pumpning av betong.

Färdig GC-brygga samt Älvsborgsbron i bakgrunden.

Färdig GC-brygga med belysning.

Färdig GC-bro med belysning i räckena.

Fakta

Uppdrag
GC brygga
Kund
Göteborgs stad Trafikkontoret
Byggtid
Apr - dec 2019