Frostskyddat vatten Stora Kornö

 Totalentreprenad på 1500m vattenledningsnät med frostskydd ifrån Isoterm.

1000 meter stamledning D=63mm & D=40mm

500 meter servisledning D=32mm med 51 servisventiler.

3 st brandposter

Komplett elinstallation med energistyrning.

Transport av material till Stora Kornö.

Dags att lossa materialet.

Materialtransporter på ön sker med 4hjulig motorcykel.

T-stycke med Isotermrör.

Små schakter utfördes för att minimera påverkan på omgivande mark.

Fakta

Uppdrag
Frostskyddat vatten
Kund
Stora Kornö Samfällighet
Byggtid
Apr - maj 2019