Förläggning av sjökabel i Strömstad

Sjöförläggning av 3*1600m elkabel samt 1600m skyddsör för fiber.

Indrag av skyddsrör och kabel i skyddsrör 4*800m samt 4*300m.

Förläggning av kablar

Vy från ovan

Kablarna sätts samman

Fakta

Uppdrag
Sjökabel
Kund
Infratek Sverige AB
Byggtid
Apr - nov 2021