Damm i Klavreström

Samverkansentreprenad om att renovera dammkonstruktion

Rivning av befintlig dammkonstruktion

Förbiledning, PEH 1200mm rör, och nivåreglering av sjö under entreprenadtiden

Ny damm med intagskassun och GC-bro på ovansidan

Stensättning och murbeklädnad med granitstenar

Ny belysning av dämme och park

Montage damluckor och rensgaller

Dammen innan renovering

Dammen från sjösidan innan renovering

Den renoverade dammen från sjösidan

Dammen sedd från ovan

Gjutning av dammkonstruktionen

Vallen framför dammen tas bort

Fakta

Uppdrag
Dammkonstruktion
Kund
Uppvidinge kommun
Byggtid
Aug 2019 - jul 2020