ÅTERFYLLNING MARSTRAND

Big Float är ett effektivt verktyg för schaktning och återfyllning på grunda och sanka områden. Här använder vi en Big Float vid återfyllning av en ledningsgrav vid Marstrand. Arbetet omfattade också turbiditetsmätning. Allt för att ha full koll på miljöpåverkan i den känsliga miljön.