Vi levererar projekt

BlueOrbis ska vara en självklar partner när det gäller utmanande infrastrukturprojekt. De flesta av våra projekt är i Sverige men vi arbetar också med specialprojekt utanför landets gränser. Vi tar gärna ansvar för hela projekt från start till mål men arbetar också som underentreprenör med speciallt utvalda delar av större projekt. På denna sida har vi samlat ett urval av våra referensprojekt. 

Undersökningar i farled Karlskrona

Vårt uppdrag var att undersöka sediment- och vattenkvalitet samt marinbiologi inför planerade säkerhetshöjande farledsåtgärder. Provtagningarna och den marinbiologiska undersökningen genomföres vid ett gemensamt fälttillfälle.

Färjekaj Gullholmen badpiren

På uppdrag av Orust kommun har BlueOrbis byggt en ny betongkaj för färjetrafiken till Gullholmen/Härmanö. Arbetet utfördes på totalentreprenad.

Muddring Mölnlycke

Muddring av Mölndalsån i Mölnlyckecentrum. Muddring och utläggningen av erosionsskydd för att framtidssäkra åns kapacitet.

Damm i Klavreström

Rivning samt nybyggnad av dammkonstruktion. Dammkonstruktionen innehåller en GC-bro samt automatiska dammluckor.

Sandutläggning Askeröfjorden

Utläggning av ett 10 cm tjockt sandlager i ett 100m x 100m stort område på havsbotten i Askeröfjorden. I sandlagret har därefter Sveriges största plantering av ålgräs genomförts med lovande resultat.

Tillståndsansökan för sandutläggning Askeröfjorden

Uppdraget var att göra en tillståndsansökning för vattenverksamhet för utläggning av sand på havsbotten i Askeröfjorden. Sandutläggningens syfte är att minska uppgrumling av finsediment och förbättra förutsättningarna för det viktiga ålgräset.

3 KM SJÖKABEL I NORGE

Förläggning av specialutvecklad marin kabel från fastlandet ut till Waves4Power vågkraftverk. Totalt en sträcka på 3 km.

SJÖLEDNING Resö

Förläggning av vattenledning i havet utanför Resö i Bohuslän. Vintern 2016-2017.

Waves4Power - vågkraft på riktigt

Tack vare återkommande uppdrag för Waves4Power har möjligheten öppnats för BlueOrbis att medverka i denna industriella utmaning. Nu har Waves4Power lanserat det första fullskaliga vågkraftverket utanför ön Runde på det Norska Vestlandet. Kraftverket börja

SJÖLEDNING, Landvettersjön

Under vintern 2012-2013 installerade BlueOrbis en dricksvattenledning från Mölnlycke till Landvetter genom sjön Gröen.

FESTLIG INVIGNING AV INDUSTRISATSNING

Den 21 september gick startskottet för Waves4Powers industriella framtidssatsning i Norge. H.M. Kung Harald V var på plats i Fosnavåg och klippte bandet till satsningen. BlueOrbis var självklart närvarande som partner till Waves4Power (ansvarig för marine oprerations) samt i egenskap av eventansvarig.