VATTEN ÄR VÅRT RÄTTA ELEMENT

BlueOrbis affärsidé är att erbjuda professionella beställare kvalificerade tjänster inom sjöledningar, marin teknik och miljö, marin anläggning och sjöentreprenad samt att arbeta med produktagenturer inom det marina området. Vårt tjänsteutbud omfattar hela projekt från projektering och design till projektledning, genomförande, dokumentation och uppföljning.

Företaget har mer än 20 års erfarenhet från marin anläggning och sjöentreprenad, avancerade marina operationer samt marin service inklusive professionellt dykeri. Kompetensen inom sjöledningar är en av de högsta i Skandinavien. Bolaget driver också konsultverksamhet inom det marina området - teknisk konsultation och miljökonsultation.
Våra medarbetare blandar god teknisk utbildning med praktisk erfarenhet från marina uppdrag. BlueOrbis har t.ex. planerat, projekterat och genomfört flera utmanande marina operationer inom förnybar energi, bland annat installation av 3 km sjökabel för vågkraft i Norge.

BlueOrbis arbetar efter vårt eget projektstyrningssystem och vi är ISO certifierade enligt ISO9001, 2015 och ISO14001, 2015.

Organisation

Styrelseordförande: Anna Lejsund
CEO, Management: Bengt Mårlind
CMO, Affärsutveckling: Jonas Kamf
Projekt, teknik och kalkyl: Tore Mårlind

Vision
Att bli det mest attraktiva företaget inom den marina sektorn.

”Jag är marinbiolog. Jag vill jobba hos BO för att det är Sveriges mest kvalificerade arbetsgivare”.
”Jag tillverkar produkter för den marina sektorn. Jag vill att BO tar hand om försäljningen av mina produkter i Skandinavien”.
”Jag är ingenjör och vill jobba med utmanande marina projekt. Då är BO mitt första val”.

Kärnvärden
Ansvar, nytänkande, kundnytta och trivsel.

BlueOrbis medarbetare har lång erfarenhet av sjöentreprenad. Vi är alla beredda att ställa upp för varandra för att få jobben gjorda i tid och på rätt sätt.
Grävpråmen är designad och utvecklad av BlueOrbis AB. BlueOrbis har också ansvarat för produktionsövervakning och kontroll. Pråmen ingår i en serie av tre.