KREATIVA PROBLEMLÖSARE

Effektiv problemlösning kräver ett starkt och engagerat team. BlueOrbis filosofi bygger på att vi samlar personer med olika bakgrund, utbildning, kompetens och erfarenhet på ett ställe.  Ett företag där vi har en viktig sak gemensamt - vi gillar det vi gör och vi tycker om att göra det tillsammans.

BlueOrbis känslan:

Vi hjälper våra uppdragsgivare att nå ett bra resultat genom att erbjuda kostnadseffektiva lösningar och service. Vi identifierar problemområden och implementerar planer och åtgärder för att hitta den bästa lösningen i varje fall. Vi vill alltid erbjuda våra uppdragsgivare ett bra slutresultat som gör oss stolta över vårt arbete och våra uppdragsgivare stolta över att de har valt rätt samarbetspartner.

Läs mer om våra projekt.

När färskvattenförsörjningen slås ut eller bryggan blir påseglad måste vi vara beredda på att göra jobbet direkt. Vi vet att vi många gånger arbetar med det som är grunden för ett bra liv - färskvatten, avlopp, fungerande kajer för båttrafik, kraftkablar etc. Det är ett brett arbetsfält, men genom åren har vi byggt upp mycket erfarenhet och kompetens. Vi använder också speciell utrustning anpassad för vissa typer av uppdrag. Och det är därför vi har medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet. Problemlösare som är vana att möta nya utmaningar varje dag.

Den marina miljön är en speciell och i många fall känslig arbetsplats. Att kunna erbjuda tjänster och service inom marin miljö och ekologi, hantering av tillstånd, myndighetskontakter och marin biologi är helt naturligt för oss. Vi vill ju ta hand om vår arbetsplats på bästa sätt och se till att vi lämnar den i så bra skick som det bara går.