Utloppsledning Gäddenäs

Sjö- och markförläggning av ca 780m utloppsledning där ca 700m är sjöförlagd. Ledning förlagd i mark var kappad PE ledning. Schaktning i landanslutningar. Ledningen kopplades på befintligt utlopp i mark. Ny brunn monterades. 

En väg röjs för att kunna svetsa ut ledningen.

Den svetsade ledningen lyfts ut i vattnet.

Ledningen är färdigsvetsad och viktad.

Ledningen är sänkt i sjöschakten.

Ledningen är sänkt men skall schaktas ner på land och kopplas in.

Fakta

Uppdrag
Utloppsledning
Kund
Mönsterås kommun
Byggtid
Maj - dec 2020