SJÖLEDNINGAR ÖVER SKURSUNDET, NACKA

 Utförandeentreprenad avseende omläggning av 2 st sjöledningar för vatten över Skursundet, Nacka.

Sjöledningarna är PE100RC, SDR 11 med en längd på ca 2 x 120 meter.
Ledning på land är segjärnsledning med en längd på ca 70 meter.

Arbetet har omfattat svetsning, viktning och sänkning av sjöledning. Förläggning av landledning inklusive svetsarbeten. Schaktning, inkoppling och återfyllning.