SJÖLEDNING VÄXJÖ

 BlueOrbis rörrätare i arbete!

Sjö- och landförläggning av ca 12 km dricksvattenledning av PE inklusive ledningsanslutningar, sjöskarvning, sjöviktning och sänkning av ledning. Ledningen går från Åby till Evedal genom Helgasjön ner till största djup ca 21 meter. På Evedalssidan schaktades ledningen genom parkyta till inkopplingenspunkten. På Åbysidan schaktades ledningen genom skogsmark till anslutningspunkten.

Teknisk information:

  • Längd: ca 12 km kappade PE rör
  • Dimension: 110 mm
  • Media: dricksvattenrör
  • Utförandeår 2017

Etablering av arbetsplatsen vid Helgasjön.

BlueOrbis rörrätare i användning. En praktisk utrustning som effektiviserar hanteringen av kappade ledningar på rulle.

https://www.youtube.com/watch?v=3rIXy6rXCdo

Detaljbild på rörrätaren i arbete.

BlueOrbis grävmaskin hårdgör nedfarten till svets- och viktstationen.

Polarcirkel 685 Work är en idealisk arbetsbåt vid sjöledningsarbeten.

Kappade PE rör på rulle.

Viktningsstation, snyggt, rent och effektivt.

Med grävmaskin på plats går det lätt att mata ut ledningen.

Fakta

Uppdrag
Sjöledning Växjö
Kund
Växjö Kommun
Byggtid
Mar - jun 2017