Optokabel Öckerö-Björkö-Kalvsund

Anläggning av optokabel på havsbotten mellan Öckerö och Björkö samt mellan Björkö och Kalvsund i Öckerö kommun, Västra Götalands län.
Genomförande under oktober 2017.

Viktade skyddsrör förläggs i landanslutningarna.

Schaktning och återfyllning av landanslutning av kabel.

Landanslutning återfylld med makadam.

Fakta

Uppdrag
Sjöledning