MUSSELODLING STIGFJORDEN

Under maj 2017 har BlueOrbis installerat småskaliga musselodlingar på två platser i Stigfjorden. BlueOrbis har designat, tillverkat och installerat enheterna. VBOT hjälpte till vid uläggningen med fartyg och personal. BlueOrbis har också genomfört en dykinspektikon av botten vid den inre utläggningsplatsen. Inspektionen resulterade i en inspektionsrapport med text, bilder samt film.

Musselodlingen prefabricerades i delar på BlueOrbis verkstad och sattes sedan ihop ombord på arbetsbåten ute vid odlingsplatsen.

Det krävs rejäla betongankare för att hålla en musselodling på plats. I bakgrunden den triangelformade musselodling som just har installerats.