Bräddledning Landvetter Flygplats

Hösten 2017 installerar BlueOrbis en 210 meter lång bräddledning på Landvetter Flygplats. Ledningen är en 1400 mm Weholite ledning. I arbetet ingår bland annat schaktning av ledningsgrav. BlueOrbis arbetar i detta projekt som underentreprenör till UPONOR.

Soluppgång över schaktområdet.

VA schakt med viktad ledning.

Lastning av krossmaterial för vägbyggnad.

Schakt för framtagande av befintligt rör.

Viktad ledning.

Fakta

Uppdrag
Bräddledning
Kund
Uponor Infra
Byggtid
Aug - dec 2017