Bräddledning Landvetter Flygplats

Hösten 2017 installerar BlueOrbis en 210 meter lång bräddledning på Landvetter Flygplats. Ledningen är en 1400 mm Weholite ledning. I arbetet ingår bland annat schaktning av ledningsgrav. BlueOrbis arbetar i detta projekt som underentreprenör till UPONOR.