SJÖLEDNING, Kvicksund

Sjö- och landförläggning av  2.000 m PE-ledning inklusive ledningsanslutningar, sjöviktning och sänkning av ledning. Schakter, sättning och inkoppling av brunnar, röranslutningar etc utfördes på land. Uppdraget utfördes under 2012-2013 på uppdrag av Mälarenergi AB.

Teknisk information:

Längd: 2000 m PE100 dricksvattenrör. Dimension: 110 mm.

Uppdraget omfattade även:

  • Förundersökning
  • Tryckprovning
  • Filmning av sjöledning med ROV
  • Närhet till dubbla järnvägsspår

Den första genomgången av arbetet gjordes en vacker dag med minus 17 grader i skuggan.