Utsättning av hummeryngel maj 2018

BlueOrbis marinbiolog och dykare på väg ner till utsättningsplatsen.

Utsättningen av hummeryngel är ett flerårigt forskningsprojekt som syftar till att öka tillväxten av svensk hummer på västkusten.

Hummeryngel föds upp i en miljö som motsvarar utsättningsplatsen vad gäller temperatur och salthalt. På väg ut till utsättningsplatsen bibehålls denna miljö. Allt för att ge hummerynglen bästa möjliga förutsättningar att klara sig vid utsättningen.

Här öppnar dykaren "yngelplattan" och släpper ut ynglen i havet. Lycka till!