Herrkvarnsdammen

Rivning av befintligt dämme

Bygge av 200m väg

Nybyggnation av nytt lägre dämme samt utplacering av ståndplatsstenar

Ny damm byggs

Fakta

Uppdrag
Vandringshinder
Kund
Västerås kommun
Byggtid
Mar - jun 2021