Tryckstegrings- station Heberg

En befintlig tryckstegringsstation söder om järnvägen har ersatts med en ny tryckstegringsstation norr om järnvägen. Tryckstegringsstationen ska tryckstegra mot Slöinge och Heberg och som reservfunktion till Falkenberg. Vattnet som ska tryckstegras kommer både från vattenverk Kärreberg via Falkenbergs ledningsnät och från vattenverk Sörby via Hebergs ledningsnät.

I BlueOrbis åtaganden har ingått fullständigt utförande av tryckstegringsstation (inkl. maskinell- och rörteknisk utrustning, el- och automatikutrustning samt tillhörande planeringsarbeten, schaktning, återfyllning) till fullt driftsfärdigt skick. Entreprenaden har även omfattat utvändiga ledningsarbeten för anslutning till befintliga ledningsnät (VA, el, m.m.). Tryckstegringsstationen har anslutits till dricksvattenledning, spillvattenledning och dagvattenledning norr om byggnad samt dricksvattenledningar söder om byggnad. I anläggningsarbetena ingår allt material, massor och arbete med hjälpmaterial samt övriga tjänster som har krävts för att utföra arbetet.

Rätt fall runt hela huset.

Plattsättning är en del av jobbet.

Plattor ska kapas med precision.

Rätt vinkel var det!

Med allt på plats så återstår det bara lite finlir.

Fakta

Uppdrag
Tryckstegringsstation Heberg
Byggtid
Apr - jul 2018