MARIN MILJÖ - VI TAR ETT STORT ANSVAR

BlueOrbis marina experter är sakkunniga rådgivare inom sitt speciella kompetensområde. Genom att kombinera våra medarbetares kompetenser skräddarsyr vi rätt team för varje uppdrag. Och uppdragen varierar. Vi arbetar hela vägen med projekt från planering och projektering till genomförande och granskning/slutrapportering efter genomförd entreprenad. Vi har såväl experter inom marin biologi och ekologi som konstruktions- och anläggningsexperter i vårt team. Oavsett vilket uppdrag du ger oss så kan du vara säker på en sak. Vi kommer att ge ditt uppdrag vårt fulla fokus och engagemang för att du ska få bästa resultat i slutänden.

BlueOrbis erbjuder t.ex:

Projektplanering. Projektledning. Sjöentreprenader. Miljöstudier. Tillståndsärenden enligt miljöbalken och myndighetskontakter. Miljökonskvensbeskrivningar (EIA). Marinbiologiska undersökningar, provtagningar och analyser inkl. marinbiologisk dykning. Livscykelanalyser (LCA). Hjälp att skriva anbudshandlingar, entreprenadjuridik etc.

Vatten är en speciell miljö. Det spelar ingen roll om det är öppna havet, ett vattendrag eller en insjö.

När vi arbetar i vatten måste vi ta ansvar för miljön och ha fullt miljöfokus på allt vi gör. Våra experter erbjuder specialistkompetens inom en rad olika miljöområden. Genom att alltid arbeta i nära samarbete med konstruktion och produktion ger det våra miljöexperter unika möjligheter att föreslå lösningar som inte bara uppfyller miljökraven, men som också är praktiskt genomförbara och kostnadseffektiva.

Vi kallar detta jordnära miljöarbete.

Waves4Power

Tack vare återkommande uppdrag för Waves4Power har möjligheten öppnats för BlueOrbis att medverka i denna industriella utmaning.

Nu har Waves4Power lanserat det första fullskaliga vågkraftverket utanför ön Runde på det Norska Vestlandet. Kraftverket började leverera el till det norska elnätet den 2 juni 2017.

FESTLIG INVIGNING AV INDUSTRISATSNING

Den 21 september gick startskottet för Waves4Powers industriella framtidssatsning i Norge. H.M. Kung Harald V var på plats i Fosnavåg och klippte bandet till satsningen. BlueOrbis var självklart närvarande som partner till Waves4Power (ansvarig för marine oprerations) samt i egenskap av eventansvarig.