MARINA SPECIALISTER MED LÅNG ERFARENHET

BlueOrbis är marina specialister. Vad är det du söker? Tekniskt stöd i projektering? Projektledning i utmanande projekt? Design- och konstruktionshjälp? Vässa kompetensen i konsten att skriva vattentäta upphandlingar? Möjlighetsstudier, livscykelanalyser eller kanske en jämförelsekalkyl. Har du de tillstånd som behövs? Om inte, så ser vi till att få rätt tillstånd på plats.

Oavsett vilket behov du har så lovar vi att ta oss an ditt problem med äkta engagemang och fokus så att vi kan nå bästa möjliga resultat. Så när du behöverexperthjälp, kontakta oss. Hos oss är aldrig rätt resurs längre bort än ett samtal.

BlueOrbis erbjuder bland annat:

Marina ingenjörstjänster - Sub sea teknik - Möjlighetsstudier - Design & konstruktion - Jämförelsekalkyler - Tillståndsärenden - Livscykelanalyser (LCA) - Miljökonekvensbedömningar (EIA) - Miljökonsultation - Marinbiologisk dykning och inspektioner - Projektledning - Programstyrning - Byggledning - Dokumentation

 

Marin konsultation är precis som anläggningsarbete i känslig miljö, ett jobb för verkliga experter!

Waves4Power

Tack vare återkommande uppdrag för Waves4Power har möjligheten öppnats för BlueOrbis att medverka i denna industriella utmaning.

Nu har Waves4Power lanserat det första fullskaliga vågkraftverket utanför ön Runde på det Norska Vestlandet. Kraftverket började leverera el till det norska elnätet den 2 juni 2017.

FESTLIG INVIGNING AV INDUSTRISATSNING

Den 21 september gick startskottet för Waves4Powers industriella framtidssatsning i Norge. H.M. Kung Harald V var på plats i Fosnavåg och klippte bandet till satsningen. BlueOrbis var självklart närvarande som partner till Waves4Power (ansvarig för marine oprerations) samt i egenskap av eventansvarig.